XIII Nadzwyczajny Zjazd PDHiS

Drodzy Doktoranci i Drogie Doktorantki,

Zapraszamy Was serdecznie na XIII Nadzwyczajny Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się 3 marca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim!

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego otwartego dla doktorantów i doktorantek z Uniwersytetu Warszawskiego oraz obrad Porozumienia, które mają na celu m.in. uzupełnienie składu Zarządu, z racji złożenia rezygnacji przez Przewodniczącą Porozumienia.

Serdecznie zapraszamy delegatów uczelni zrzeszonych jak i tych, którzy chcą się do nas przyłączyć i tworzyć wspólny głos doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w Polsce!

Kontakt:
Wiceprzewodniczący PDNHiS: mgr Piotr Krzyżański, p.krzyzanski@amu.edu.pl, tel. 512 396 646
Wiceprzewodnicząca PDNHiS: mgr Małgorzata Wesołowska, wesolowm@uek.krakow.pl, tel. 507 966 571

XII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Drogie Doktorantki, drodzy Doktoranci

Zapraszamy Was serdecznie na XII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 28-29 października 2017 roku w Zamku na Wodzie w Wojnowicach (w pobliżu Wrocławia).

W sobotni wieczór przywitamy Was muzycznymi atrakcjami, zaś obrady zaplanowane są na niedzielę (29 października) i potrwają maksymalnie do godziny 17:00.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu wykładów, które odbędą się w ramach współpracy PDNHiS z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Akademii Strategicznej Analizy Politycznej oraz z obrad Porozumienia.

Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 15 października 2017 za pośrednictwem niniejszego formularza.
Wszystkie szczegóły dot. spotkania zostaną przesłane uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń!

Koszt: Uczestnictwo w Zjeździe jest bezpłatne. Trwa sprawdzanie możliwości zapewnienia noclegu przez organizatorów w miejscu obrad, prosimy jednak wziąć pod uwagę ew. koszty noclegu we Wrocławiu.

Doktoranckie konsultacje projektu Ustawy 2.0!

W związku z ogłoszonymi konsultacjami najważniejszej ustawy dla uczelni wyższych – nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0, ogłaszamy, za Krajową Reprezentacją Doktorantów, szerokie konsultacje ze środowiskiem doktoranckim i zapraszamy do dyskusji nad ustawą!

Na Wasze uwagi KRD czeka do dnia 9 października 2017 roku!!! Wszelkie sugestie/głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres grupy roboczej KRD ds. Ustawy 2.0. w której pracach biorą udział również nasi przedstawiciele: Joanna Tomaszewska, Małgorzata Wesołowska oraz Katarzyna Wierzbicka, USTAWA@KRD.EDU.PL. Zostaną one poddane analizie oraz przedyskutowane w dalszym procesie opracowywania stanowiska Krajowej Reprezentacji Doktorantów do projektu ustawy.

Celem łatwiejszego procedowanie prosimy o przesyłanie uwag uporządkowanych w następujący sposób:

  • Przytoczenie przepisu z projektu Ustawy (jeśli odnosimy się do aktualnego brzmienia);
  • Uzasadnienie konieczności/zasadności zmiany;
  • Proponowane zmodyfikowane brzmienie lub propozycja wprowadzenia nowego przepisu.

W załączeniu raport z podsumowania prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania doktoranckich założeń do Ustawy 2.0 .

Projekt Ustawy 2.0 wraz z ustawą wprowadzającą i analizą skutków regulacji znajduje się pod adresem: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt