Miesięczne archiwum: Październik 2014

II Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

II ZJAZD POROZUMIENIA DOKTORANTÓW
NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
10-11 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU, WARSZAWA, SZCZĘŚLIWICKA 40

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Zarząd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych serdecznie zapraszają na II Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Spotkanie odbędzie się w dniach 10 i 11 października 2014 roku w siedzibie APS przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. Na spotkanie zapraszamy Przedstawicieli Uczelni/Wydziałów* humanistycznych i społecznych zrzeszonych już w PDNHiS oraz nowych Przedstawicieli, którzy zostaną wydelegowani przez Przewodniczących Uczelnianych / Wydziałowych* Rad Doktorantów i chcą dołączyć do PDNHiS (*w przypadku Uczelni, na których występują pojedyncze Wydziały humanistyczne lub społeczne).
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października. https://docs.google.com/spreadsheets/d/12WaWUA_-yzL05BggX9higvb6LjSoEYwRWulQBfZd8AI/edit#gid=0

W związku z realizacją badania dotyczącego aktualnych problemów doktorantów nauk humanistycznych i społecznych prosimy (w miarę możliwości) o przygotowanie listy problemów, które dotykają doktorantów na Państwa Uczelniach/Wydziałach.