Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Zaproszenie na IV Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów

Szanowni Państwo

W imieniu Samorządu Doktorantów APS, Rady Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckiego Koło Naukowego Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorządu Naukowo – Badawczej Akademii Pedagogium, Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, organizowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod hasłem: „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 roku

Podobnie jak w roku ubiegłym, proponowana Konferencja ma przyjąć formę swoistych warsztatów metodologicznych

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w murach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, aby odważnie dyskutować o problemach towarzyszących badaniom własnym i innych badaczy.

Termin nadesłania zgłoszeń do: 15 lutego 2015 r. na adres: pipwwe@gmail.com
PUBLIKACJA: Teksty, które chcieliby Państwo opublikować w monografii recenzowanej będą przyjmowane
w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015r. Następne trafią do recenzji. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane. Przyjmowane są tylko artykuły o charakterze badawczym,. Przewidywany termin publikacji: jesień 2015 roku.
Opłata konferencyjna wynosi:
Uczestnik czynny: 130zł. Cena zawiera obiady, wszystkie przerwy kawowe oraz proponowaną monografię recenzowaną. Po zakwalifikowaniu referatu do wystąpienia, zostanie wysłany numer konta z prośbą o opłatę do dnia 2 marca.
Uczestnik bierny: udział bezpłatny. Możliwość uczestniczenia w wykładach i panelach podczas konferencji

Zaproszenie do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów

Formularz zgłoszeniowy konferencja 12-13 marca 2015 roku