Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

I Konferencja Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję pt. Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji: Stan, Diagnoza, Rozwiązania

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b.

Organizatorami konferencji są wiodące ośrodki naukowe w Polsce.
Konferencja ma charakter ogólnopolski.
Prelegentami konferencji są światowej sławy postacie nauki.

Celem konferencji jest włączenie się w dyskusję na temat przyszłości nauk społecznych i humanistycznych oraz roli, jakie mają one w rozwoju nowoczesnej cywilizacji. Organizatorzy konferencji przez swoją działalność chcą przygotować przestrzeń, dzięki której młodzi humaniści mogliby wymieniać swoje spostrzeżenia i podejmować wysiłek stwarzający warunki do rozwoju swoich dyscyplin. W konferencji weźmie udział grono wybitnych ekspertów z polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli instytucji wspierających polskie szkolnictwo wyższe. Wykład inaugurujący wygłosi jeden z najwybitniejszych polskich psychologów światowej sławy – prof. dr hab. Jan Strelau.

Konferencja będzie transmitowana online !
Więcej informacji: http://www.pdnhis.edu.pl//konferencja/