Miesięczne archiwum: Listopad 2015

Panel dyskusyjny: Nauki humanistyczne i społeczne we współpracy z biznesem

baner
Konieczność współpracy nauki i biznesu jest niezaprzeczalna i wydaje się być już uświadomiona zarówno w jednym, jak i w drugim środowisku. Istnieje wiele programów, projektów, mechanizmów dzięki którym można dokonywać transferu innowacji, technologii i wiedzy. Jednak wciąż jest to domeną nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.

W obszarze nauk humanistycznych i społecznych współpraca nauki z biznesem nie jest tak powszechna i skuteczna, dlatego reprezentując środowisko doktorantów – młodych naukowców tych dyscyplin postanowiliśmy zorganizować panel dyskusyjny pt.: Nauki Humanistyczne i Społeczne we współpracy z biznesem, aby poznawać możliwości i sposoby nawiązywania takiej współpracy.

Zapraszamy do uczestnictwa w panelu:
DATA: 12 grudnia 2015
GODZINA: 16.30 – 19.00
MIEJSCE: Sala 2B, Budynek C, SGH, al. Niepodległości 128, Warszawa
REJESTRACJA: formularz

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – doktorantów, studentów, przedstawicieli świata nauki i biznesu, mediów oraz wszystkich, którzy zainteresowani są tematem współpracy nauki z biznesem. Ze względów organizacyjnych prosimy jedynie o wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji: zarzad@pdnhis.edu.pl

plakat_panel_nauka_i_biznes2

UCZESTNICY PANELU:

Marcin PoznańMarcin Poznań, Science PR
Jest account managerem w Science PR. W latach 2010-2015 był rzecznikiem prasowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Odpowiadał m.in. za działania PR uczelni, popularyzację wyników badań naukowych w mediach, organizację i promocję wydarzeń i konferencji naukowych, koordynację aktywności medialnej ekspertów uczelni. Prowadził kanały uczelni w mediach społecznościowych. W latach 2005-2010 był dziennikarzem tygodnika „Warsaw Business Journal” i nowojorskiego „Nowego Dziennika”. Jako dziennikarz „Nowej Trybuny Opolskiej” współtworzył dodatek o tematyce akademickiej, który istnieje w gazecie do dziś. Dwukrotnie nominowany do branżowej nagrody PRotony.


Michał Żo14.10.2015 - WARSZAWA - MICHAŁ ŻOŁUBAK - KANCELARIA MZKA FOT. BRUNO FIDRYCH +48 600 83 82 82łubak, Kancelaria MZKA Legal
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Michał jest założycielem Kancelarii MZKA Legal, skupiającej się na obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz doradza w jednej z międzynarodowych kancelarii prawniczych jako Of-Counsel. Jego ponad dziesięcioletnie doświadczenie obejmuje doradztwo w transakcjach M&A, transakcjach dotyczących nieruchomości, prawa własności intelektualnej oraz prawa spółek. Michał publikuje w branżowych magazynach i newsletterach. Biegle posługuje się językiem angielskim.


12282777_10153722124464941_1764804008_n

Mariusz Kusion, Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc.

Absolwent UJ na kierunkach prawo i stosunki międzynarodowe, publicysta, autor i współautor książek oraz artykułów z obu dziedzin swojego wykształcenia, m.in. prawa szkolnictwa wyższego i komercjalizacji wiedzy.

oljk


jarek

dr Jarosław Filip Czub, Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Europeista, politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki w Zakładzie Prawa i Instytucji Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000 – 2002 odbył staż w Stanach Zjednoczonych w Solon w stanie Ohio w dziale marketingu w firmie Swagelok Marketing Co. Ukończył studia podyplomowe: w latach 2005 – 2006 w zakresie marketingu sportowego w Szkole Głównej Handlowej, w latach 2009 – 2010 w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2010 – 2011 w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011-2012 uczęszczał na studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze są związane z grupami interesu (grupami biznesu, grupami nacisku), lobbingiem, systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, procesem integracji Unii Europejskiej, procesem decyzyjnym Unii Europejskiej, biznesem w UE, funduszami europejskimi i polityką spójności UE.

SD1

Sebastian Dłuski, Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne (2011), studiów jednolitych magisterskich na kierunku Nauki Polityczne – specjalizacja Zarządzanie europejskie (2011) oraz Humanistycznych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o polityce (2014) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W latach 2009-2012 ukończone staże w m.in. Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej) i Ministerstwie Gospodarki (Departament Energetyki). Współzałożyciel i kierownik Biura Projektów Fundacji Europea oraz Główny specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej w firmie doradczej. Autor publikacji na temat polityki spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.  Od roku 2014 Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Europeistyki UW ds. promocji.


Zdjecie 2

Magdalena A. Olczak – doktorantka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej.

Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą Narodowych Systemów Innowacji, współautorka badań i raportów dotyczących działania startupów w Polsce. Wcześniej dziennikarka ekonomiczna specjalizująca się w tematach związanych z sektorem finansowym.


JakubBrdulak (4)1aDr hab. Jakub Brdulak, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współpracuje z Ruchem Obywateli Nauki oraz Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Ekspert Boloński przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendysta University of Denver w Kolorado w Stanach Zjednoczonych oraz Erasmusa – wykładał m.in. w Belgii, Turcji, Rumunii i na Łotwie. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończył II edycję Akademii Innowatorów Społecznych prowadzoną przez międzynarodową organizację Ashoka. Autor ponad 100 krajowych i zagranicznych publikacji (książek i artykułów) poświęconych tematyce zarządzania – głównie zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego. Prowadzi zajęcia w ramach CEMS-u (Community of European Management Schools and International Companies) dla polskich i zagranicznych studentów we współpracy z globalnymi przedsiębiorstwami (Deloitte i DB Schenker).


b.zbarachewiczdr Beata Zbarachewicz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierownik Dziekanatu WPiA UKSW, Pełnomocnik Dziekana ds. Dydaktyki i wdrażania KRK, Koordynator w Projekcie „Kwalifikacje jakości w Uniwersytecie”, współpraca w ramach Projektu Model Regulacji Jakości w demokratycznym państwie prawnym. Zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW. Członek Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatycznego. Poprowadzenie szkoleń w okresie z zakresu: Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dokumentacja przebiegu studiów w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Studia i sprawy studenckie – stan obecny oraz zmiany wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – aspekty formalnoprawne i praktyczne. Autor publikacji dotyczących m.in.: struktury organizacyjnej ATK i UKSW, struktury organizacyjnej ministerstw, konsultacji społecznych dotyczących ustawy o monitoringu wizyjnym.


dr hab. prof. SGH Andrzej Zybała,
Katedra Administracji Publicznej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Łukasz Dziekoński,
PKO BP (tbc)


Iwona Lasocińska, Project Manager,
DB Schenker Logistics


 dr hab. prof. SGH Marcin Wojtysiak-Kotlarski,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH


Aleksandra Wilk,
Startup Hub Poland


WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY

logo (1)

Logo

logo-APS-z-podpisem-272x300

logo-sm-białe

poldocBlue

12335958_1070945222937434_284442497_n

soczki_1

Zjazd PDNHiS

Zapraszamy Was serdecznie na Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się 12 grudnia 2015 roku w Warszawie. Obrady odbędą się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ramowy program zjazdu znajduje się w załączniku i z pewnością ulegnie jeszcze zmianom.

Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 6 grudnia 2015 za pośrednictwem formularza: http://goo.gl/forms/cgRu8az2FY

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych
Kontakt do organizatorów: zarzad@pdnhis.edu.pl

Pobierz ramowy program zjazdu