Dzienne archiwum: Listopad 29, 2015

Zjazd PDNHiS

Zapraszamy Was serdecznie na Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się 12 grudnia 2015 roku w Warszawie. Obrady odbędą się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ramowy program zjazdu znajduje się w załączniku i z pewnością ulegnie jeszcze zmianom.

Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 6 grudnia 2015 za pośrednictwem formularza: http://goo.gl/forms/cgRu8az2FY

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych
Kontakt do organizatorów: zarzad@pdnhis.edu.pl

Pobierz ramowy program zjazdu