Dzienne archiwum: Styczeń 9, 2016

V Zjazd PDNHiS

12347976_1203475939669304_7452968025176510220_n12 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się V Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Podczas spotkania zwiększone zostało grono zrzeszonych uczelni poprzez przyjęcie nowego członka – Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W wyniku rezygnacji Marty Dobrzyckiej (SGH) nową wiceprzewodniczącą Porozumienia została Joanna Tomaszewska reprezentująca Uniwersytet Wrocławski.

Podczas obrad podsumowane zostały działania podejmowane w ostatnim czasie, m.in. panel Nauki Humanistyczne i Społeczne w Modelach Studiów Doktoranckich podczas Konferencji Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich oraz pracę w komisji ds. humanistyki i nauk społecznych przy KRD. Uczestnicy zjazdu podjęli dyskusję nad aktualnymi problemami doktorantów nauk humanistycznych i społecznych zdiagnozowanymi podczas badania przeprowadzonego w poprzednim roku akademickim. Wspólnie poszukiwali rozwiązań problemów związanych z finansowaniem badań młodych naukowców z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,programem studiów doktoranckich, relacjami z promotorem oraz nadużyciami w procesie rekrutacyjnym. Kolejna część obrad przekształciła się w panel wymiany informacji i transferu dobrych praktyk pomiędzy samorządami zrzeszonymi w Porozumieniu.

Ostatnią częścią zjazdu był panel dyskusyjny Nauki humanistyczne i społeczne we współpracy z biznesem, podczas którego zaproszeni goście, reprezentujący świat nauki i biznesu, przybliżyli uczestnikom spotkania teoretyczne i praktyczne zasady współpracy w zakresie transferu wiedzy i wdrażania wyników badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Organizatorami zjazdu były trzy warszawskie uczelnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Kolejny zjazd odbędzie się w drugiej połowie lutego w Poznaniu, na który zapraszamy doktorantów uczelni prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji wkrótce.

12347976_1203475939669304_7452968025176510220_n12360420_1203476019669296_4213301675083841054_n12347617_1203592172991014_8279814012570657958_n12376522_495927707256924_1758237902985081043_n12376467_495927703923591_7939531591160177908_n12239861_495929840590044_1600280684234470680_n