Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Polecamy: VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowej z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt. Początek Życia Człowieka

Szanowni Państwo,
W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić do udziału w VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt. Początek Życia Człowieka
Początek Życia Człowieka3_i
Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Aula Muzyczna (s.116)
Termin konferencji: 30 marca 2016 roku

PLAN RAMOWY:
I Sesje plenarne z udziałem profesorów
 1.  Antropologiczny i teologiczny wymiar początku życia człowieka
 2. Początek życia człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym
II Sesje tematyczne z udziałem profesorów i młodych naukowców
 1. Medyczne aspekty początku życia człowieka
 2. Wartość wychowania u początku rozwoju człowieka
 3. Psychologiczne aspekty początku życia człowieka
 4. Problemy bioetyczne związane z początkiem życia człowieka
 5. Metody i formy przygotowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa
III Panel dyskusyjny pt: Wyzwania pastoralne związane z  początkiem życia człowieka

Zapraszamy do zapoznania się z całym komunikatem konferencyjnym znajdującym się w załączeniu oraz zgłaszania czynnego udziału za pośrednictwem
formularza: 
http://goo.gl/forms/aIyk7j5LsZ do 20 marca 2016 roku.
Komitet Organizacyjny Konferencji
Dorota Sys
d.sys@onet.eu

Polecamy: V Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych „Warsztat młodego badacza”

Samorząd Doktorantów
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie

wspólnie z
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pod patronatem
Porozumienia Doktorantów Nauk Społecznych i Humanistycznych

zaprasza do udziału w
V Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów pt. Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych
„Warsztat młodego badacza”

Miejsce konferencji:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
Warszawa
Termin konferencji: 17-18 marca 2016

Plan Konferencji