Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Forum Karier Naukowych 23 kwietnia 2016 roku

  • Co: wydarzenie mające na celu wsparcie doktorantów w zarządzaniu swoją karierą. Na Forum Karier Naukowych (FKN), będziemy dyskutować o rozwiązaniach wypracowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, przez instytucje sektora publicznego oraz podmioty prywatne.
  • Gdzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego 5B.
  • Kiedy: 23 kwietnia 2016, w godzinach 13:0018:00

więcej informacji http://forumkariernaukowych.pl/

 

VII Zjazd Porozumienia

Zapraszamy VII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad oraz popołudniowego spotkania warsztatowo-dyskusyjnego na temat interdyscyplinarności młodych naukowców, jej wad i zalet w rozwoju ścieżki naukowej.
Dzień wcześniej – w piątek – obędzie się spotkanie grupy badawczej PDNHiS, prosimy wszystkich, którzy zadeklarowali udział w projekcie o przybycie i zaznaczenie tego odpowiednio w rejestracji.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 15 kwietnia 2016 za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Zarząd PDNHiS