Miesięczne archiwum: Maj 2016

Zjazd Wyborczy PDNHiS

Zapraszamy na VIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu podczas obrad odbędą się wybory nowych władz Porozumienia.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad Porozumienia oraz spotkania szkoleniowo-dyskusyjnego na temat pozyskiwania grantów otwartego dla doktorantów z środowiska warszawskiego.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg przy zgłoszeniu w podanym terminie.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 30 maja 2016 roku za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Kontakt:
Organizatorzy: Marcin Szostakowski, marcinszost@wp.pl
Przewodnicząca: Dorota Sys, dorotasys@onet.eu, tel. +48 661 554 056

W imieniu organizatorów,
Zarząd PDNHiS