Miesięczne archiwum: Październik 2016

IX Zjazd PDNHiS

Zapraszamy Was serdecznie na IX Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniu 22 października 2016 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego otwartego dla doktorantów i doktorantek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz obrad Porozumienia.
Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 16 października 2016 roku za pośrednictwem formularza: https://goo.gl/forms/0PKHwebfJ8FqD1ZR2

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne, organizatorzy nie zapewniają noclegu.
Kontakt:
Organizatorzy: mgr Magdalena Mazur magdalena.mazur.m@gmail.com tel. 790 453 705
Przewodnicząca PDNHiS: mgr Joanna Tomaszewska, joanna.tomaszewska@uwr.edu.pl  tel. +48 664 958 711

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych! Nie może Was zabraknąć!