Mamy zaszczyt zaprosić na I Konferencję pt.

Rola Nauk Humanistycznych i Społecznych we Współczesnej Cywilizacji:
Stan, Diagnoza, Rozwiązania

która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015
w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Konferencja jest wydarzeniem szczególnym, ponieważ wpisuje się w gorącą dyskusję dotyczącą przyszłości nauk humanistycznych i społecznych w naszym kraju. W ramach metanaukowego dyskursu rozważane są różne aspekty organizacyjne i techniczne związane z funkcjonowaniem szeroko rozumianej humanistyki na współczesnych uczelniach. Te niewątpliwie ważne zagadnienia, nie mogą jednak przesłonić potrzeby szerszej refleksji teoretycznej uwzględniającej tematyczne zróżnicowanie nad tym, w czym tkwi istota nauk humanistycznych i społecznych, jaką funkcję pełnią one w dzisiejszej cywilizacji oraz jak definiować ich zadania w niedalekiej przyszłości. Jako młodzi doktoranci i naukowcy jesteśmy szczególnie zainteresowani przyszłością.

Podobnie sformułowane zagadnienia są przedmiotem dyskusji w wielu innych krajach. Dzięki temu możemy poznać diagnozę innych na temat stanu szeroko pojętej humanistyki i skorzystać z ich refleksji, możemy również zapoznać się z przewidywanymi scenariuszami rozwoju tej gałęzi nauki i twórczo odnieść się do tych scenariuszy. Sami także chcielibyśmy wziąć udział w globalnej dyskusji na ten temat. Towarzyszy nam przekonanie, że stoimy u progu zasadniczej zmiany, która radykalnie przekształci dotychczasowy, utrwalony stan nauk humanistycznych i społecznych.

Organizatorzy konferencji przez swoją działalność chcą przygotować przestrzeń, dzięki której młodzi humaniści mogliby wymieniać swoje spostrzeżenia i podejmować wysiłek stwarzający warunki do rozwoju swoich dyscyplin.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy grono wybitnych ekspertów z polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli instytucji wspierających polskie szkolnictwo wyższe. W każdej sesji panelowej przewidzieliśmy miejsce dla doktorantów zainteresowanych tematyką naszej konferencji, których serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
mgr Agnieszka Zawadzka