Category Archives: Program ramowy

Program ramowy

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI
„ROLA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI: STAN, DIAGNOZA, ROZWIĄZANIA”

29-30 maja 2015r.
Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Piątek (29 maja 2015)
12.00 12.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Jan Strelau
Autorytet w nauce i relacja „mistrz-uczeń” z perspektywy czasu
12:40 13.00 Przerwa kawowa
13.00 15.30 Sesja panelowa I:
PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
15:30 16.30 Obiad
16.30 19.00 Sesja panelowa II:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE
20.00 Bankiet konferencyjny
Sobota (30 maja 2015)
10.00 12.30 Sesja panelowa III:
EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH: RÓŻNE MODELE
12.30 12.50 Przerwa kawowa
12.50 13.20 Sesja panelowa IV:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W ROZWOJU CYWILIZACJI
15:20 15.50 Wykład na zakończenie konferencji: Piotr Voelkel
Nauki humanistyczne i społeczne z perspektywy przedsiębiorcy
15:50 16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka
16.00 Obiad