Category Archives: Program szczegółowy

Program szczegółowy

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI
„ROLA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI: STAN, DIAGNOZA, ROZWIĄZANIA”

29-30 maja 2015r.
Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

Piątek (29 maja 2015)
12.00 12.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka
Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Jan Strelau
Autorytet w nauce i relacja „mistrz-uczeń” z perspektywy czasu
12:40 13.00 Przerwa kawowa
13.00 15.30 Sesja panelowa I:
PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu): Humanistyka – jaka i dla kogo?
 • prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński/IBL PAN): Humanistyka (dla) przyszłości
 • prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski / Wydział I PAN): Wiedza, myślenie, komunikowanie. Nauka i postulat wolności myślenia
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Narodowe Centrum Nauki): Konkursy na projekty badawcze: czy są szansą na rozwój polskiej humanistyki i nauk społecznych
 • prof. dr hab. Michał Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Zabójcze wielkie miareczkowanie, czyli jak ogon kręci psem
 • mgr Jakub Kuś (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu): Życie po drugiej stronie wirtualnego lustra: przyszłość nauk społecznych i humanistycznych w kontekście rewolucji cyfrowej
Dyskusja moderowana
15:30 16.30 Obiad
16.30 19.00 Sesja panelowa II:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE

 • dr Dominik Antonowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Modele kariery naukowej w narracjach polskich naukowców
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Czy humanista musi być bezrobotny? Wpływ kształtowania efektów kształcenia na employability absolwentów kierunków humanistycznych
 • prof. UWr dr hab. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski): Kilka uwag o specyficznej sytuacji filologów i jej szerszym tle
 • prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski): Humanistyka w kształceniu akademickim
 • mgr Krystyna Heland-Kurzak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie): Model szkolnictwa wyższego z pedagogiką w tle – humanistycznie czy społecznie?
 • mgr Agnieszka Zawadzka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu/Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych), mgr Natalia Cybis (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego/Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych): Ankietyzacja doktorantów nauk humanistycznych i społecznych –  wstępna analiza badań pilotażowych
 • mgr Dominik Bień (Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich/Uniwersytet Gdański): Sytuacja doktorantów nauk humanistycznych i społecznych z polskich uczelni w świetle badań ankietowych „Doktoranci 2015” – komunikat z badań
Dyskusja moderowana
20.00 Bankiet konferencyjny
Sobota (30 maja 2015)
10.00 12.30 Sesja panelowa III:
EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI I NAUK SPOŁECZNYCH: RÓŻNE MODELE

 • prof. dr hab. Jerzy Brzeziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Polska Akademia Nauk): Trzy konteksty ocen stosowanych w nauce
 • dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Manifest lejdeński a Frankenstein na karuzeli. Implicytne założenia ewaluacji nauki w Polsce
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie): O konieczności połączenia w obszarze awansów naukowych dwóch dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, czyli o zjawisku “kleszczy”.
 • prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Ewaluacja i parametryzacja – różne modele… radzenia sobie z problemem wśród psychologów
 • prof. dr hab. Barbara Tuchańska (Katedra Filozofii Współczesnej, Uniwersytet Łódzki): Dwie wątpliwości dotyczące parametryzacji wydziałów humanistycznych
 • dr Krystian Szadkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Rzecz o nieskuteczności zindywidualizowanych strategii ucieczki z peryferii nauki i wyzwaniach stojących przed ewaluacją jednostek naukowych
 • mgr Joanna Hetnarowicz (Uniwersytet Warszawski): Aktywność grantowa jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych w ocenie parametrycznej
Dyskusja moderowana
12.30 12.50 Przerwa kawowa
12.50 13.20 Sesja panelowa IV:
NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK W ROZWOJU CYWILIZACJI

 • prof. dr hab. Andrzej Rychard (Polska Akademia Nauk): Czy komuś jesteśmy potrzebni? Humaniści i nauki społeczne
 • prof. dr hab. Paweł Boski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie): Studenci międzynarodowi na polskich uczelniach: Odtąd już nic nie będzie takie samo
 • prof. dr hab. Tomasz Stępień (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Mistyczne inspiracje narodzin nowożytnej nauki
 • prof. dr hab. Maciej Dymkowski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu): Psychologia i historia w przemianach cywilizacyjnych
 • prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski): Uniwersytet sformatowany
 • mgr Małgorzata Marciniak (Uniwersytet Wrocławski): Co gryzie polityków i kto się boi humanistyki? Rozważania o problemach w postrzeganiu roli nauk humanistycznych i społecznych dla rozwoju cywilizacji opartych na gospodarce
Dyskusja moderowana
15:20 15.50 Wykład na zakończenie konferencji: Piotr Voelkel
Nauki humanistyczne i społeczne z perspektywy przedsiębiorcy
15:50 16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji:
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, mgr Agnieszka Zawadzka
Pobierz Księgę Abstraktów