Category Archives: Zgłoszenia prelegentów

Zgłoszenia prelegentów

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich doktorantów, którym bliska jest tematyka sesji panelowych:

 • Przyszłość nauk humanistycznych i społecznych
 • Nauki humanistyczne i społeczne w modelu szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Ewaluacja, parametryzacja i finansowanie humanistyki i nauk społecznych: różne modele
 • Nauki humanistyczne i społeczne jako kluczowy czynnik w rozwoju cywilizacji

Każdy panel składać się będzie z trzech części:

 • Wystąpienia prelegentów
 • Dyskusja ekspercka
 • Dyskusja z publicznością

Na wystąpienie każdego prelegenta przeznaczono 10 minut.

W celu zgłoszenia abstraktu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 900 znaków ze spacjami.

Terminy:

 • Zgłoszenia abstraktów: do 7 maja 2015 r.
 • Informacja o przyjęciu/odrzuceniu referatu: 10 maja 2015 r.
 • Termin wpłat dla prelegentów: 17 maja 2015 r.
  Uiszczenie opłaty jest warunkiem uwzględnienia wystąpienia w programie konferencji i opublikowania abstraktu w programie szczegółowym.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: Konferencja PDNHiS + imię i nazwisko uczestnika

Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po dokonaniu wpłaty i podaniu danych do faktury w formularzu rejestracyjnym. Faktury będą przesyłane pocztą na adres odbiorcy faktury.

Wystawianie faktur w trakcie konferencji nie będzie możliwe.