Category Archives: Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Proponujemy Państwu dwa warianty biernego uczestnictwa w konferencji


1. Uczestnictwo bierne z pakietem konferencyjnym:

W ramach pakietu konferencyjnego oferujemy przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: Konferencja PDNHiS + imię i nazwisko uczestnika

Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po dokonaniu wpłaty i podaniu danych do faktury w formularzu rejestracyjnym. Faktury będą przesyłane pocztą na adres odbiorcy faktury.

Wystawianie faktur w trakcie konferencji nie będzie możliwe.


 

2. Uczestnictwo bierne bez pakietu konferencyjnego.


Uczestnictwo w Bankiecie Konferencyjnym

Wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni są do udziału w Bankiecie Konferencyjnym, który odbędzie się 29 maja o godz. 20:00 (informacje o lokalizacji zostaną podane wkrótce na naszej stronie).

W tym celu prosimy o zaznaczenie opcji Bankietu w formularzu rejestracyjnym oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100 PLN na podane wyżej konto konferencji. Osoby wybierające płatny pakiet oraz udział w Bankiecie prosimy o wpłatę łącznej kwoty na konto konferencji.

Zapraszamy!