Category Archives: Rejestracja

Formy uczestnictwa

W ramach konferencji przewidziano następujące formy uczestnictwa:

 • uczestnictwo czynne– zarezerwowane wyłącznie dla Doktorantów, obejmuje udział w panelu dyskusyjnym wraz z zaproszonymi ekspertami;
 • uczestnictwo bierne– dla wszystkich chętnych, w wariancie płatnym (z pakietem konferencyjnym) lub bezpłatnym (bez pakietu konferencyjnego).

 

FORMA OPŁATA TERMINY REJESTRACJA
Uczestnicy czynni
(Doktoranci)
100 PLN
(2 dni)
 • Zgłoszenia abstraktów: do 7 maja
 • Wnoszenie opłat: do 17 maja
link
Uczestnicy bierni z pakietem konferencyjnym
50 PLN
(2 dni)
 • Zgłoszenia i wnoszenie opłat: do 27 maja
link
Uczestnicy bierni bez pakietu
0 PLN
 • Zgłoszenia: do 27 maja
link
Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy do udziału w Bankiecie Konferencyjnym w dniu 29 maja. Opłata za Bankiet wynosi 100 PLN.

 

Opłata za pakiet konferencyjny obejmuje: przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat.

Zgłoszenia prelegentów

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy serdecznie wszystkich doktorantów, którym bliska jest tematyka sesji panelowych:

 • Przyszłość nauk humanistycznych i społecznych
 • Nauki humanistyczne i społeczne w modelu szkolnictwa wyższego w Polsce
 • Ewaluacja, parametryzacja i finansowanie humanistyki i nauk społecznych: różne modele
 • Nauki humanistyczne i społeczne jako kluczowy czynnik w rozwoju cywilizacji

Każdy panel składać się będzie z trzech części:

 • Wystąpienia prelegentów
 • Dyskusja ekspercka
 • Dyskusja z publicznością

Na wystąpienie każdego prelegenta przeznaczono 10 minut.

W celu zgłoszenia abstraktu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 900 znaków ze spacjami.

Terminy:

 • Zgłoszenia abstraktów: do 7 maja 2015 r.
 • Informacja o przyjęciu/odrzuceniu referatu: 10 maja 2015 r.
 • Termin wpłat dla prelegentów: 17 maja 2015 r.
  Uiszczenie opłaty jest warunkiem uwzględnienia wystąpienia w programie konferencji i opublikowania abstraktu w programie szczegółowym.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: Konferencja PDNHiS + imię i nazwisko uczestnika

Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po dokonaniu wpłaty i podaniu danych do faktury w formularzu rejestracyjnym. Faktury będą przesyłane pocztą na adres odbiorcy faktury.

Wystawianie faktur w trakcie konferencji nie będzie możliwe.

Rejestracja uczestników

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Proponujemy Państwu dwa warianty biernego uczestnictwa w konferencji


1. Uczestnictwo bierne z pakietem konferencyjnym:

W ramach pakietu konferencyjnego oferujemy przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17 1750 0009 0000 0000 1095 1089

Tytuł przelewu: Konferencja PDNHiS + imię i nazwisko uczestnika

Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po dokonaniu wpłaty i podaniu danych do faktury w formularzu rejestracyjnym. Faktury będą przesyłane pocztą na adres odbiorcy faktury.

Wystawianie faktur w trakcie konferencji nie będzie możliwe.


 

2. Uczestnictwo bierne bez pakietu konferencyjnego.


Uczestnictwo w Bankiecie Konferencyjnym

Wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni są do udziału w Bankiecie Konferencyjnym, który odbędzie się 29 maja o godz. 20:00 (informacje o lokalizacji zostaną podane wkrótce na naszej stronie).

W tym celu prosimy o zaznaczenie opcji Bankietu w formularzu rejestracyjnym oraz dokonanie wpłaty w wysokości 100 PLN na podane wyżej konto konferencji. Osoby wybierające płatny pakiet oraz udział w Bankiecie prosimy o wpłatę łącznej kwoty na konto konferencji.

Zapraszamy!