Formy uczestnictwa

W ramach konferencji przewidziano następujące formy uczestnictwa:

  • uczestnictwo czynne– zarezerwowane wyłącznie dla Doktorantów, obejmuje udział w panelu dyskusyjnym wraz z zaproszonymi ekspertami;
  • uczestnictwo bierne– dla wszystkich chętnych, w wariancie płatnym (z pakietem konferencyjnym) lub bezpłatnym (bez pakietu konferencyjnego).

 

FORMA OPŁATA TERMINY REJESTRACJA
Uczestnicy czynni
(Doktoranci)
100 PLN
(2 dni)
  • Zgłoszenia abstraktów: do 7 maja
  • Wnoszenie opłat: do 17 maja
link
Uczestnicy bierni z pakietem konferencyjnym
50 PLN
(2 dni)
  • Zgłoszenia i wnoszenie opłat: do 27 maja
link
Uczestnicy bierni bez pakietu
0 PLN
  • Zgłoszenia: do 27 maja
link
Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy do udziału w Bankiecie Konferencyjnym w dniu 29 maja. Opłata za Bankiet wynosi 100 PLN.

 

Opłata za pakiet konferencyjny obejmuje: przerwy kawowe, obiad, materiały konferencyjne, certyfikat.