O nas

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

 


KADENCJA 2016/2017Przewodnicząca
: mgr Joanna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

Wiceprzewodnicząca: mgr Magdalena Mazur, Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący: mgr Marcin Szostakowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

pdnhis2017

Zarząd PDNHiS kadencji 2016/2017, od prawej: Marcin Szostakowski, Joanna Tomaszewska, Magdalena Mazur

 


KADENCJA 2015/2016


Przewodnicząca: mgr Dorota Sys, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wiceprzewodnicząca: mgr Krystyna Heland-Kurzak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Wiceprzewodnicząca: mgr Joanna Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

 


KADENCJA 2014/2015


Przewodniczącamgr Krystyna Heland-Kurzak, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wiceprzewodnicząca: mgr Agnieszka Zawadzka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wiceprzewodniczący: mgr Mateusz Niedbała, Uniwersytet Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach