X Zjazd PDNHiS

Zgodnie z §13 ust. 4 pkt. a Statutu PDNHiS zapraszamy Was serdecznie na X Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się 21 stycznia 2017 r. w Krakowie!
Gościć nas będzie Uniwersytet Ekonomiczny, a spotkanie wspólnie z Zarządem organizuje Przewodnicząca tamtejszego Samorządu Doktorantów – mgr Małgorzata Wesołowska!

Ekonomia społecznie zaangażowana to główny temat, wokół którego skupiać się będzie panel otwarty dla środowiska doktorantów. Obrady poświęcone będą aktualnym zmianom rządowym w zakresie nauki, Ustawie 2.0., wypracowaniu konkretnych działań związanych z tworzeniem raportu z badań PDNHiS oraz wszystkiemu temu, co chcielibyście poddać dyskusji!

Serdecznie zapraszamy delegatów uczelni zrzeszonych jak i tych, którzy chcą się do nas przyłączyć i tworzyć wspólny głos doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w Polsce!

Rejestracja na Zjazd odbywa się za pomocą formularza.

IX Zjazd PDNHiS

Zapraszamy Was serdecznie na IX Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniu 22 października 2016 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego otwartego dla doktorantów i doktorantek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz obrad Porozumienia.
Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 16 października 2016 roku za pośrednictwem formularza: https://goo.gl/forms/0PKHwebfJ8FqD1ZR2

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne, organizatorzy nie zapewniają noclegu.
Kontakt:
Organizatorzy: mgr Magdalena Mazur magdalena.mazur.m@gmail.com tel. 790 453 705
Przewodnicząca PDNHiS: mgr Joanna Tomaszewska, joanna.tomaszewska@uwr.edu.pl  tel. +48 664 958 711

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych! Nie może Was zabraknąć!

Zjazd Wyborczy PDNHiS

Zapraszamy na VIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu podczas obrad odbędą się wybory nowych władz Porozumienia.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad Porozumienia oraz spotkania szkoleniowo-dyskusyjnego na temat pozyskiwania grantów otwartego dla doktorantów z środowiska warszawskiego.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg przy zgłoszeniu w podanym terminie.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 30 maja 2016 roku za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Kontakt:
Organizatorzy: Marcin Szostakowski, marcinszost@wp.pl
Przewodnicząca: Dorota Sys, dorotasys@onet.eu, tel. +48 661 554 056

W imieniu organizatorów,
Zarząd PDNHiS