IX Zjazd PDNHiS

Zapraszamy Was serdecznie na IX Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniu 22 października 2016 roku na Uniwersytecie Szczecińskim.
Spotkanie składać się będzie z dwóch części: panelu dyskusyjnego otwartego dla doktorantów i doktorantek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz obrad Porozumienia.
Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 16 października 2016 roku za pośrednictwem formularza: https://goo.gl/forms/0PKHwebfJ8FqD1ZR2

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne, organizatorzy nie zapewniają noclegu.
Kontakt:
Organizatorzy: mgr Magdalena Mazur magdalena.mazur.m@gmail.com tel. 790 453 705
Przewodnicząca PDNHiS: mgr Joanna Tomaszewska, joanna.tomaszewska@uwr.edu.pl  tel. +48 664 958 711

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych! Nie może Was zabraknąć!

Zjazd Wyborczy PDNHiS

Zapraszamy na VIII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 roku na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W związku ze zbliżającym się końcem kadencji obecnego Zarządu podczas obrad odbędą się wybory nowych władz Porozumienia.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad Porozumienia oraz spotkania szkoleniowo-dyskusyjnego na temat pozyskiwania grantów otwartego dla doktorantów z środowiska warszawskiego.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg przy zgłoszeniu w podanym terminie.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 30 maja 2016 roku za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Kontakt:
Organizatorzy: Marcin Szostakowski, marcinszost@wp.pl
Przewodnicząca: Dorota Sys, dorotasys@onet.eu, tel. +48 661 554 056

W imieniu organizatorów,
Zarząd PDNHiS

Forum Karier Naukowych 23 kwietnia 2016 roku

  • Co: wydarzenie mające na celu wsparcie doktorantów w zarządzaniu swoją karierą. Na Forum Karier Naukowych (FKN), będziemy dyskutować o rozwiązaniach wypracowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, przez instytucje sektora publicznego oraz podmioty prywatne.
  • Gdzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Pawińskiego 5B.
  • Kiedy: 23 kwietnia 2016, w godzinach 13:0018:00

więcej informacji http://forumkariernaukowych.pl/

 

VII Zjazd Porozumienia

Zapraszamy VII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad oraz popołudniowego spotkania warsztatowo-dyskusyjnego na temat interdyscyplinarności młodych naukowców, jej wad i zalet w rozwoju ścieżki naukowej.
Dzień wcześniej – w piątek – obędzie się spotkanie grupy badawczej PDNHiS, prosimy wszystkich, którzy zadeklarowali udział w projekcie o przybycie i zaznaczenie tego odpowiednio w rejestracji.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 15 kwietnia 2016 za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Zarząd PDNHiS