Uczelnie

Członkowie Porozumienia:
1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna
3. Katolicki Uniwersytet Lubelski
4. Szkoła Główna Handlowa
5. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
6. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
8. Uniwersytet Opolski
9. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
10. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
11. Uniwersytet SWPS
12. Uniwersytet Śląski w Katowicach
13. Uniwersytet Warszawski
14. Uniwersytet Wrocławski
15. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego