VII Zjazd Porozumienia

Zapraszamy VII Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Wrocławskim.

Spotkanie składać się będzie z dwóch części: obrad oraz popołudniowego spotkania warsztatowo-dyskusyjnego na temat interdyscyplinarności młodych naukowców, jej wad i zalet w rozwoju ścieżki naukowej.
Dzień wcześniej – w piątek – obędzie się spotkanie grupy badawczej PDNHiS, prosimy wszystkich, którzy zadeklarowali udział w projekcie o przybycie i zaznaczenie tego odpowiednio w rejestracji.

Koszt: Uczestnictwo osób delegowanych przez Samorządy Uczelni jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Rejestracja: Delegatów i obserwatorów prosimy o rejestrację do dnia 15 kwietnia 2016 za pośrednictwem formularza

Szczegółowe informacje, porządek obrad oraz plan organizacyjny otrzymają delegaci i obserwatorzy po zamknięciu zgłoszeń.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich Uczelni i Instytutów prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych!

Zarząd PDNHiS